Open Huis MFC Den Hoek woensdag 16 maart 2022

De kinderdagopvang (Wasko) en de twee basisscholen (OBS Den Beemd/CBS De Wegwijzer) houden Open Huis op woensdag 16 maart 2022 van 10.30 tot 12.00 uur. De tour eindigt met een rondje door onze gymzaal, zodat de bezoekers van het Open Huis een compleet beeld krijgen van alle voorzieningen die MFC Den Hoek te bieden heeft. Het dorpshuisgedeelte is die dag ingericht als stembureau, dus als je dit gedeelte wil bekijken dan kun je dat combineren met het uitbrengen van je stem.

WEG004 Poster opendag DEF A4 Open Huis MFC Den Hoek woensdag 16 maart 2022

Onze Raad van Toezicht zoekt een nieuw lid

Onze Raad van Toezicht zoekt een nieuw lid

Ben je sociaal betrokken in de regio Molenlanden en vind je het leuk om een bijdrage te leveren aan de missie van onze Stichting? Heb je een achtergrond in ondernemerschap en strategie, bij voorkeur opgedaan in de hospitality sector? Dan is deze oproep misschien iets voor jou.

Reageren kan tot 18 november 2021. Lees de profielschets voor meer informatie over de vacature. Daarnaast is ons jaarverslag om goed vertrekpunt om meer over onze Stichting te weten te komen.

Opening MFC Schelluinen

Opening MFC Schelluinen

Na een voorbereidingstijd van meer dan 5 jaar is het dan eindelijk zover: MFC Schelluinen wordt op vrijdag 5 november officieel geopend én dan wordt ook de nieuwe naam bekendgemaakt. Na alle plichtplegingen is er gelegenheid om een kijkje te nemen in het nieuwe MFC. Vanwege corona zal het een sombere doorloop zijn zonder entertainment of horeca zijn. We hadden dat uiteraard meer feestelijk gezien, maar het is even niet anders.

Hieronder de uitnodiging van de gemeente Molenlanden aan alle betrokkenen en omwonenden:

“Op 5 november om 15.30 uur zal de officiële opening plaatsvinden van het nieuwe MFC te Schelluinen, Commanderijstraat 9 te Schelluinen.

Het is een onzekere tijd, mede gezien het oplopen van de besmettingen. Niet iedereen voelt zich comfortabel om met veel mensen in 1 ruimte te zijn, ongeacht of hij of zij gevaccineerd is. Het MFC Schelluinen is er voor de kinderen maar vooral ook de inwoners van Schelluinen. Om iedereen in de gelegenheid te laten zijn om bij de opening aanwezig te zijn en dit met elkaar te vieren, is daarom besloten de bijeenkomst in de open lucht te houden.

Ook hier zijn de basismaatregelen van toepassing en met het nadrukkelijke voorbehoud dat het kabinet in de volgende week geplande persconferentie mogelijkerwijs verdere aanscherpingen van maatregelen zal afkondigen. Zie voor de huidige maatregelen ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels .

Na afloop van de officiële opening bestaat de mogelijkheid om gedoseerd via een éénrichtingsroute een kijkje te nemen in het nieuwe MFC.”

De Til Groep neemt tijdelijk het beheer van MFA De Beemd over.

MFA De Beemd in Oud-Alblas is een multifunctioneel gebouw die nog niet zo oud is, maar al wel een lange geschiedenis kent. In het kort komt het erop neer dan De Beemd sinds de oplevering te maken heeft met ernstige gebouwtechnische gebreken. Hierdoor heeft het gebouw nooit volledig kunnen functioneren en heeft ertoe geleid dat het bestuur en de beheerders het stokje aan de gemeente heeft overgedragen. De gemeente heeft het voornemen om met een plan te komen voor een oplossing voor de gebouwproblemen. Vooruitlopend op die oplossing heeft het nieuwe bestuur aan ons gevraagd om te zorgen voor het tijdelijke beheer van De Beemd. Dat komt erop neer dat wij zorgen dat het gebouw tot tenminste 1 juli 2022 schoon, heel en veilig houden en slechts beperkt openstellen voor (verenigings)activiteiten.

Aan de vaste gebruikers en vereniging is inmiddels door het nieuwe bestuur een nieuwsbrief verstuurd met daarin een omschrijving van de actuele situatie. Wij hebben inmiddels afspraken gemaakt met de wekelijkse gebruikers over het gebruik van de sportzaal. Voor wat betreft het overige gedeelte van De Beemd zijn we op maandagavond en woensdagmiddag geopend voor de wekelijkse gebruikers. Overige aanvragen zullen we zoveel mogelijk tijdens deze openingstijden proberen onder te brengen. We snappen dat deze beperkte openstelling niet past in het beeld van een ‘bruisend hart’ van Oud-Alblas. We zien het liever anders, maar we hebben te maken met ernstige gebouwbeperkingen en snappen de beperkte opdracht die we van het bestuur hebben meegekregen. Laten we hopen dat er snel een besluit wordt genomen om de problemen op te lossen.