Rondje Lingehof – Aflevering 13: Harmonie-orkest KNA

Het harmonie-orkest van KNA, Kunst Na Arbeid, repeteert elke woensdagavond van 19.30 uur tot 21.45 uur in de Lingehof, waar men na de repetitie altijd nog even gezellig naborrelt.

KNA werd opgericht op dinsdag 19 februari 1907. Een aantal inwoners van Arkel had 335 gulden bij elkaar gebracht en wilde “iets aan kunst” gaan doen, aldus de notulen van de oprichtingsvergadering. Voor dit bedrag werden instrumenten gekocht en was KNA een feit. KNA was overigens op dat moment een fanfare. Deze enthousiastelingen hebben waarschijnlijk niet kunnen bevroeden in welk zwaar weer de vereniging nog zou komen!

De eerste jaren oefende men gestaag, en in 1910 behaalde het orkest een eerste prijs op het concours in Bolnes in de tweede afdeling. Daarna brak de eerste wereldoorlog uit. KNA overleefde deze eerste wereldoorlog gelukkig! In 1920 kreeg de vereniging de eerste subsidie van de gemeente Arkel; in 1925 werd de muziektent geplaatst. Een eerste eigen onderkomen!

In de dertiger jaren van de vorige eeuw werd het voor het orkest steeds lastiger: door de slechte economie kreeg het orkest geen subsidie meer. In 1940 trad de oorlog in. Doordat verscheidene leden te werk gesteld werden in Duitsland, werden er geen concerten gegeven. Toch besloot men in eerst instantie door te gaan met repeteren. Het aantal leden was fors teruggelopen tot maar 16 leden. In 1944 werden zelfs de repetities gestaakt. De vereniging bleek niet kapot te krijgen, want direct na de oorlog pakte men de draad weer op. In juni 1945 werd de eerste vergadering gehouden. Dat was de opmaat van een nieuwe groei van KNA.

In 1952 deed KNA voor het eerst mee aan een concours als harmonie-orkest. Wat een ommezwaai! De harmonie bleef niet alleen. In 1958 kreeg KNA ook een eigen drumband; in dat jaar trad de drumband voor het eerst op. Twee jaren later kreeg de drumband een eigen vaandel. De vereniging werd steeds professioneler. In 1961 werden de eerste uniformen aangeschaft! Vanaf de zeventiger jaren stond de harmonie van Kunst na Arbeid onder leiding van haar huidige dirigent Dick Teunissen. Onder diens leiding is het orkest opgeklommen naar de Eerste Divisie van de KNFM. In de loop van de jaren zijn er een jeugdorkest en een opleidings-orkest bijgekomen. In het derde Millennium heeft KNA een opleidingsorkest, een jeugdorkest, een drumband én een harmonie. De hele vereniging telt meer dan 100 leden tussen de 8 en 83 jaar. Daarnaast kent zij zich gesteund door een groot aantal vrijwilligers en supporters, die de vereniging op velerlei wijzen steunen.

Het harmonie-orkest telt thans uit zo’n 55 leden bestaat inmiddels dit jaar 113 jaar. Het orkest staat onder leiding van Dick Teunissen. Dick is geboren in 1948 in Ede. Hij studeerde trompet bij Klaas Kos aan het conservatorium in Arnhem en directie HaFaBra bij Henk van Lijnschoten. Na zijn studie was hij enkele jaren verbonden aan het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Vervolgens stapte hij over naar het Muziek-centrum van de Omroep in Hilversum. Daar was hij jaren als 1e trompettist werkzaam bij het Radio Kamerorkest. Het Radio Kamer-orkest is medio 2005 opgeheven.
In zijn periode bij KNA is het orkest opgeklommen van de afdeling Uitmuntendheid naar de hoogste afdeling, de Eerste Divisie. Vorig jaar werd de eerste prijs in de wacht gesleept.

Als waardering voor zijn vele jaren trouwe en inspirerende muzikale dienst is Dick Teunissen in 2007 benoemd tot eredirigent van Kunst na Arbeid. Een jaar daarna, in 2008, ontving Dick Teunissen een koninklijke onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje Nassau, als waardering voor zijn muzikale betekenis voor de Nederlandse muziek in zijn algemeenheid en voor de amateurmuziek in het bijzonder. De aanvraag voor deze onderscheiding was geïnitieerd door KNA en ondersteund door diverse orkesten. Tijdens het voorjaarsconcert dat 18 april had moeten plaatsvinden, maar helaas niet door kon gaan, zou Dick na 48 jaar feestelijk afscheid nemen als dirigent van het orkest. Dit zal alsnog in de toekomst gebeuren natuurlijk, wij houden u daarvan op de hoogte.

Hoewel de bezetting uitgebreid is te noemen, kunnen wij versterking altijd goed gebruiken. U bent dan ook van harte welkom om op woensdagavond een kijkje te komen nemen in de Lingehof. Momenteel zijn er klarinetten, hobo’s, piccolo’s, fluiten, saxen in soorten en maten, een fagot, hoorns, trompetten, trombones, baritons, tuba’s, bassen en slagwerk.


Rondje Lingehof is een serie van publicaties waarin we de vaste verenigingen van MFC De Lingehof eens extra in het zonnetje zetten. De originele publicatie zijn terug te lezen op de Facebookpagina van De Lingehof. Veel leesplezier!

Diane Cosijnsen – team MFC De Lingehof