Rondje Lingehof – Aflevering 16: Historische Vereniging Arkel en Rietveld

Ongeveer 6 x per jaar (op de dinsdagavond), in de wintermaanden, houdt de Historische Vereniging Arkel en Rietveld lezingen in de Lingehof, over zeer uiteenlopende onderwerpen. Voor de datums hiervan kan men de website van de historische vereniging raadplegen: www.arkel-rietveld.nl

In het kader van “75 jaar bevrijding” geeft de historische vereniging in een prachtig boek uit getiteld: “Hoe een Arkelse schoolklas de oorlogsjaren beleefde”. Over de Tweede Wereldoorlog is nooit samengevat hoe men hier die tijd is doorgekomen. Het boek is gebaseerd op wat leerlingen van de groep die in 1939 naar school gingen meemaakten en waarover sommigen van hen hun verhaal vertellen. Naast de verhalen van de eerder genoemde leerlingen staan er ook veel verhalen in het boek over wat andere Arkelaren beleefd hebben in die tijd. Een boek dat je als Arkelaar eigenlijk in je boekenkast moet hebben.

De vereniging beschikt tevens over een verenigingsruimte in het “Het Kaaspakhuis” van de voormalige zuivelfabriek“De Linge” aan de Folkertsstraat 2a te Arkel. Ook het museum is daar gehuisvest. Het historisch archief van Arkel is hier eveneens ondergebracht.


Rondje Lingehof is een serie van publicaties waarin we de vaste verenigingen van MFC De Lingehof eens extra in het zonnetje zetten. De originele publicatie zijn terug te lezen op de Facebookpagina van De Lingehof. Veel leesplezier!

Diane Cosijnsen – team MFC De Lingehof