Over Ons

Wij zijn Stichting Exploitatie De Til Groep (ETG), of beter bekend als: De Til Groep. Sinds 1 januari 2016 beheren en exploiteren wij zelfstandig (sport)zalen, partycentra en dorpshuizen in de Alblasserwaard. Met negen vestigingen onder onze hoede en Zalen- en Partycentrum De Til in Giessenburg als hoofdkantoor.

Onze stichting heeft een uniek businessmodel: Wij proberen onze activiteiten op basis van draagvlak en draagkracht met elkaar in evenwicht te krijgen. De sociaal-maatschappelijk activiteiten behoren tot het draagvlak van de stichting en de commerciële activiteiten tot de draagkracht. De organisatie opereert uit oogpunt van haar draagvlak, namelijk het bijdragen aan de cohesie van gemeente Molenlanden.

Wij willen de vanzelfsprekende partner zijn voor particulieren, verenigingen en bedrijven die een zaal willen huren. We willen onze klanten niet alleen goede service bieden, we willen ze ook verrassen met onze hoge kwaliteit en innovaties. De wensen van onze klanten zijn altijd het uitgangspunt van waaruit we werken. Wij noemen dit Goed Geregeld.