Onze Raad van Toezicht zoekt een nieuw lid

Onze Raad van Toezicht zoekt een nieuw lid

Ben je sociaal betrokken in de regio Molenlanden en vind je het leuk om een bijdrage te leveren aan de missie van onze Stichting? Heb je een achtergrond in ondernemerschap en strategie, bij voorkeur opgedaan in de hospitality sector? Dan is deze oproep misschien iets voor jou.

Reageren kan tot 18 november 2021. Lees de profielschets voor meer informatie over de vacature. Daarnaast is ons jaarverslag om goed vertrekpunt om meer over onze Stichting te weten te komen.

Opening MFC Schelluinen

Opening MFC Schelluinen

Na een voorbereidingstijd van meer dan 5 jaar is het dan eindelijk zover: MFC Schelluinen wordt op vrijdag 5 november officieel geopend én dan wordt ook de nieuwe naam bekendgemaakt. Na alle plichtplegingen is er gelegenheid om een kijkje te nemen in het nieuwe MFC. Vanwege corona zal het een sombere doorloop zijn zonder entertainment of horeca zijn. We hadden dat uiteraard meer feestelijk gezien, maar het is even niet anders.

Hieronder de uitnodiging van de gemeente Molenlanden aan alle betrokkenen en omwonenden:

“Op 5 november om 15.30 uur zal de officiële opening plaatsvinden van het nieuwe MFC te Schelluinen, Commanderijstraat 9 te Schelluinen.

Het is een onzekere tijd, mede gezien het oplopen van de besmettingen. Niet iedereen voelt zich comfortabel om met veel mensen in 1 ruimte te zijn, ongeacht of hij of zij gevaccineerd is. Het MFC Schelluinen is er voor de kinderen maar vooral ook de inwoners van Schelluinen. Om iedereen in de gelegenheid te laten zijn om bij de opening aanwezig te zijn en dit met elkaar te vieren, is daarom besloten de bijeenkomst in de open lucht te houden.

Ook hier zijn de basismaatregelen van toepassing en met het nadrukkelijke voorbehoud dat het kabinet in de volgende week geplande persconferentie mogelijkerwijs verdere aanscherpingen van maatregelen zal afkondigen. Zie voor de huidige maatregelen ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels .

Na afloop van de officiële opening bestaat de mogelijkheid om gedoseerd via een éénrichtingsroute een kijkje te nemen in het nieuwe MFC.”

De Til Groep neemt tijdelijk het beheer van MFA De Beemd over.

MFA De Beemd in Oud-Alblas is een multifunctioneel gebouw die nog niet zo oud is, maar al wel een lange geschiedenis kent. In het kort komt het erop neer dan De Beemd sinds de oplevering te maken heeft met ernstige gebouwtechnische gebreken. Hierdoor heeft het gebouw nooit volledig kunnen functioneren en heeft ertoe geleid dat het bestuur en de beheerders het stokje aan de gemeente heeft overgedragen. De gemeente heeft het voornemen om met een plan te komen voor een oplossing voor de gebouwproblemen. Vooruitlopend op die oplossing heeft het nieuwe bestuur aan ons gevraagd om te zorgen voor het tijdelijke beheer van De Beemd. Dat komt erop neer dat wij zorgen dat het gebouw tot tenminste 1 juli 2022 schoon, heel en veilig houden en slechts beperkt openstellen voor (verenigings)activiteiten.

Aan de vaste gebruikers en vereniging is inmiddels door het nieuwe bestuur een nieuwsbrief verstuurd met daarin een omschrijving van de actuele situatie. Wij hebben inmiddels afspraken gemaakt met de wekelijkse gebruikers over het gebruik van de sportzaal. Voor wat betreft het overige gedeelte van De Beemd zijn we op maandagavond en woensdagmiddag geopend voor de wekelijkse gebruikers. Overige aanvragen zullen we zoveel mogelijk tijdens deze openingstijden proberen onder te brengen. We snappen dat deze beperkte openstelling niet past in het beeld van een ‘bruisend hart’ van Oud-Alblas. We zien het liever anders, maar we hebben te maken met ernstige gebouwbeperkingen en snappen de beperkte opdracht die we van het bestuur hebben meegekregen. Laten we hopen dat er snel een besluit wordt genomen om de problemen op te lossen.

Sluiting afhaalrestaurant

Sluiting afhaalrestaurant

Vanwege de versoepelingen mogen we weer open en gaan we ons weer helemaal richten op het verzorgen van bruiloften en partijen. Na week 26 gaan wij dan ook stoppen met onze afhaalvoorziening. Zaterdag 3 juli is de laatste dag dat u uw bestelling kunt afhalen. We willen iedereen bedanken die bij ons in coronatijd een bestelling heeft geplaatst. Het heeft ons geholpen om deze tijd door te komen.

De Til Groep gaat dit voorjaar starten met het verzorgen van drive-by bruiloften

De Til Groep gaat dit voorjaar starten met het verzorgen van drive-by bruiloften

Aanleiding

Het was tijdens een gesprek met een aanstaand bruidspaar dat wij de vraag kregen “Wat is er bij jullie dit voorjaar mogelijk?”. Die vraag heeft ons aan het denken gezet en gemotiveerd om met een format te komen. Immers, het trouwseizoen stond op punt van aanvangen en de maatregelen rondom corona leken voorlopig geen ruimte te bieden om een bruiloft binnen in onze mooie feestzalen te mogen verzorgen. Bovendien vinden we het belangrijk om onze bruidsparen perspectief te bieden. Naar je bruiloft kunnen uitkijken, wat ook de coronamaatregelen zullen zijn.

Het format

We staken de koppen bij elkaar en in korte tijd bedachten we een format voor het houden van een drive-by bruiloft. In essentie bestaat deze uit een route door de Breestraat waarbij de gasten in de auto in 4 stops over het parkeerterrein worden geleid. De 1e en 4e stop voorzien wij de gasten van koffie/thee met iets lekkers en een drankje met snacks. Bij de 2e en 3e stops kunnen de gasten vanuit de auto het gastenboek tekenen en het bruidspaar feliciteren. Op de plek van alle stops zullen we een luxe pagodetent plaatsen en ook zullen we de route feestelijk verlichten, zodat het geheel ook nog eens gezellig oogt.

Coronaproof

Bij het bedenken van het format is voor ons het allerbelangrijkste om te kijken wat binnen de maatregelen mogelijk is. Wij zijn aangehaakt bij het afhaalprincipe, wat we al enige tijd met ons afhaalrestaurant doen. In plaats van thuis te eten, eten en drinken de gasten in de auto.

We hebben onze plannen aan de gemeente Molenlanden gepresenteerd en die reageerden meteen constructief. Zo werd er meegedacht en gesproken over de nodige voorzorgsmaatregelen en randvoorwaarden. Na een interne consultatie kregen we dan ook groen licht op ons format. De manier waarop de gemeente Molenlanden zich in tijden van strenge maatregelen heeft opgesteld, hebben we als bijzonder prettig ervaren. Ook onze buren van de Dorpskamer bij monde van Ria van Wijngaarden reageerde heel positief en zij denken al na over gezamenlijke activiteiten.

Try-out

De eerste drive-by bruiloft gaan we verzorgen op donderdag 4 maart aanstaande, terwijl we de dag ervoor een try-out houden. We zijn ontzettend enthousiast om weer te beginnen en dat enthousiasme is ook overgeslagen op onze bruidsparen. We gaan dan ook ons best doen om het komende voorjaar onze bruidsparen een feestelijke invulling van hun bruiloft te geven.

Wil je meer weten over het houden van een drive-by bruiloft bij De Til Groep? Neem dan contact met ons op.