De Til Groep neemt tijdelijk het beheer van MFA De Beemd over.

MFA De Beemd in Oud-Alblas is een multifunctioneel gebouw die nog niet zo oud is, maar al wel een lange geschiedenis kent. In het kort komt het erop neer dan De Beemd sinds de oplevering te maken heeft met ernstige gebouwtechnische gebreken. Hierdoor heeft het gebouw nooit volledig kunnen functioneren en heeft ertoe geleid dat het bestuur en de beheerders het stokje aan de gemeente heeft overgedragen. De gemeente heeft het voornemen om met een plan te komen voor een oplossing voor de gebouwproblemen. Vooruitlopend op die oplossing heeft het nieuwe bestuur aan ons gevraagd om te zorgen voor het tijdelijke beheer van De Beemd. Dat komt erop neer dat wij zorgen dat het gebouw tot tenminste 1 juli 2022 schoon, heel en veilig houden en slechts beperkt openstellen voor (verenigings)activiteiten.

Aan de vaste gebruikers en vereniging is inmiddels door het nieuwe bestuur een nieuwsbrief verstuurd met daarin een omschrijving van de actuele situatie. Wij hebben inmiddels afspraken gemaakt met de wekelijkse gebruikers over het gebruik van de sportzaal. Voor wat betreft het overige gedeelte van De Beemd zijn we op maandagavond en woensdagmiddag geopend voor de wekelijkse gebruikers. Overige aanvragen zullen we zoveel mogelijk tijdens deze openingstijden proberen onder te brengen. We snappen dat deze beperkte openstelling niet past in het beeld van een ‘bruisend hart’ van Oud-Alblas. We zien het liever anders, maar we hebben te maken met ernstige gebouwbeperkingen en snappen de beperkte opdracht die we van het bestuur hebben meegekregen. Laten we hopen dat er snel een besluit wordt genomen om de problemen op te lossen.