Rondje Lingehof – Aflevering 11: Jeugdige muzikanten van KNA

Leerlingen-ensemble:
KNA is actief om plaatselijke en regionale jeugd interesse bij te brengen voor harmoniemuziek. Sinds een aantal jaar verzorgen zij zelf de opleiding van onze jeugdleden. Ze werken daarvoor samen met enthousiaste, deskundige docenten. Bij voldoende leerlingen repeteert het Leerlingen-ensemble iedere twee weken op woensdagavond.

Jeugdorkest:
In het jeugdorkest wordt de jeugd verder voorbereid voor het grote harmonie-orkest. Muzikanten kunnen soms al in het jeugdorkest meedoen als zij een jaar les hebben gevolgd. De toelating geschiedt in overleg met de muziekleraar en de dirigent van het jeugdorkest. De overgang van het jeugdorkest naar het grote harmonie-orkest vindt plaats als de leerling het B-diploma heeft behaald, in overleg tussen dirigenten van jeugdorkest en harmonie-orkest en, indien nodig, de ouders van de leerling.
Het jeugdorkest repeteert elke woensdag van 18.15 tot 19.15 uur in het MFC de Lingehof te Arkel. Het jeugdorkest staat onder leiding van Anniecke van Delft.

Blazersklas:
In samenwerking met twee enthousiaste, bevoegde docenten heeft KNA de blazersklas opgezet. Dit is een prachtig project om kinderen al vroeg in aanraking te brengen met muziek. De kinderen mogen een instrument kiezen en krijgen vervolgens in groepen (hout en koper) les van docenten van Toon. Dit om zo snel mogelijk te beginnen met waar het om draait: muziek maken! Al na een paar lessen kunnen de kinderen samen spelen. De Blazersklas start ieder jaar in september. Om toegang tot de Blazersklas laagdrempelig te houden, zijn de kosten slechts € 12,50 per maand. Heeft u interesse? Neem dan contact op met Leonde Broekhuizen of Ali Zijderveld. Hun telefoonnummers of e-mailadressen vindt u op de website van KNA – contactpagina.


Rondje Lingehof is een serie van publicaties waarin we de vaste verenigingen van MFC De Lingehof eens extra in het zonnetje zetten. De originele publicatie zijn terug te lezen op de Facebookpagina van De Lingehof. Veel leesplezier!

Diane Cosijnsen – team MFC De Lingehof